انواع لیزرهای صنعتی

انواع لیزرهای صنعتی

انواع لیزرهای صنعتی، امروزه شاهد آن هستیم که لیزر در تمامی صنایع و فرآیندها کاربرد فوق العاده زیادی دارد. از لیزر به منظور برش مواد و متریال گوناگون استفاده می کنند. سوراخ کردن و نشانه گذاری را هم می توان در کنار برش متریال متنوع قرار داد. انواع لیزرهای صنعتی را می توان در گروه […]