ایران حک
تگ کابل ، فروش تگ خام
ایران حک
حکاکی رو فلزات تخصص ماست ..

نوشته های تازه

مشتری مداری
مشتری مداری: جایگاه ویژه مشتری در گروه ایران حک
مشتری مداری
ارائه خدمات باکیفیت، امتیاز ما نیست، بلکه تعهد ماست.
ایران حک
ایران حک، تخصص در انواع حکاکی فلزات
ایران حک
تگ خام، حک لیزری و ضربه ای روی فلزات ، فروش بست کمربندی استیل(فلزی)،فروش دستگاه لیزر و ضربه ای
حک روی تگ به وسیله دستگاه حک لیزری و حک ضربه ای
حک روی تگ به وسیله دستگاه حک لیزری و حک ضربه ای

حک روی تگ استیل

تگ استیل 304 و 316 ، بست کمربندی استیل(فلزی) و پلاستیکی
 تگ استیل 304 و 316 ، بست کمربندی استیل(فلزی) و پلاستیکی

تگ استیل 304 و316 ، بست کمربندی استیل (روکش دار اپوکسی،بدون روکش ) و پلاستیکی

حک روی پلاک به وسیله دستگاه حک لیزر و حک ضربه ای
حک روی پلاک به وسیله دستگاه حک لیزر و حک ضربه ای

حک روی پلاک استیل به وسیله دستگاه لیزر و ضربه ای

تولید و فروش دستگاه حکاکی ضربه ای و لیزر
تولید و فروش دستگاه حکاکی ضربه ای و لیزر

حک روی انواع قطعات فلزی